Hotline : วัชรี 062-585-4554
Email : rtcom999@yahoo.com
ID Line: rtcom999

WELCOME TO WWW.CPPOWER999.COM

 รับซื้อคอมพิวเตอร์เก่า-เสีย

เรารับซื้อและประมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า | คอมพิวเตอร์มือสอง | คอมพิวเตอร์เสีย | พีซี (PC) | หน้าจอ Monitor | โน๊ตบุ๊คเก่า | โน๊ตบุ๊คมือสอง | โน๊ตบุ๊คเสีย | อุปกรณ์ | อะไหล่คอมพิวเตอร์ ทุกรุ่น ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ  | รับซื้อรถกอล์ฟ | ลิฟท์เก่าและมือสอง | รับซื้อรถโฟล์คลิฟท์/เครื่องจั กร | รอกไฟฟ้า | เครื่อง CNC |  เครื่องกลึง ทุกสถาพการใช้งาน ทั้งจากออฟฟิต โรงเรียน โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน ร้านคอม ให้ราคาสูง เรารับซื้อและรับประมูลตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอีกด้วย 
 
เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า 
“ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”รับซื้อ รับประมูล คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ ให้ราคาสูง รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ 
ประเมินหน้างานฟรี

ประกอบกิจการรับซื้อคอมพิวเตอร์ เก่า-เสีย คอมพิวเตอร์มือสอง คอมพิวเตอร์หมดสัญญาเช่า โรงงาน โรงแรม หน่วยงานราชการ บริษัทต่างๆ ที่ต้องการโล๊ะคอมพิวเตอร์


ติดต่อ วัชรี 062-585-4554 ID Line: rtcom999   

ผลงานที่ผ่านมา